Omvälvningar i resande

Emigranterna kunde framställas som odugliga och lata lycksökare, lätta offer för bondfångare.

Denna höst ges klimatfrågan berättigat utrymme i olika slag av medier och eftersom jag för tillfället befinner mig i USA plågas jag av klimatskamsenhet. Hur många gånger har jag flugit över Atla...