Omvald FSI-ordförande: "De finlandssvenska grenförbunden måste samarbeta"

Håkan Nystrand inleder sitt fjärde år som styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. – Jag önskar att vi ska kunna fortsätta jobba tätt tillsammans mellan förbunden. Vi har så mycket kunskap inom finlandssvensk elitidrott och föreningsliv. Bild: SPT/Erkki Oksanen

Alla finlandssvenskar måste dra åt samma håll för att fortsätta nå framgång. ”Vi är så små att vi inte har råd att panta på kunskap inom olika grenförbund. Alla måste dela med sig av sina kunskaper”, säger Finlands Svenska Idrotts ordförande Håkan Nystrand.

Håkan Nystrand omvaldes för tredje gången till Finlands Svenska Idrotts FSI:s ordförande i samband med förbundets höstmöte förra veckan. Han kommer därmed att fortsätta på posten också nästa år.

FSI är en paraplyorganisation med uppgiften att möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland genom att skapa förutsättningar både för toppidrottare och motionärer. Det är ett ambitiöst projekt, men enligt Nystrand kan den ena gruppen inte existera utan den andra.

– Utan stjärnor inom toppidrott föds inget intresse i den stora massan, jag vill påstå att man inte kan skilja på toppidrott och motionsidrott.

Ny strategi och nya möjligheter

Nystrand säger att Finlands idrottsfält är i ett brytningsskede på många sätt. Enligt honom förändrades allt när Finlands Idrott (Valo) blev en del av Olympiska kommittén och toppidrott och motionsidrott slogs ihop till en enda stor organisation. Nystrand tycker ändå att Olympiska kommitténs ordförande Timo Ritakallio har hittat en bra struktur på kort tid.

–  Kommittén har haft sina utmaningar men så är det alltid när det sker förändringar. Vi stöder Olympiska kommittén som aktivt jobbar för att få mer pengar till idrotten. Vi tycker också att de allmänna anslagen till idrotten borde höjas i nästa regeringsprogram och vill betona att det är en investering som betalar sig genom besparingar i sjukkostnader. Stillasittandet kostar Finland en hel del.

Nystrand säger att toppidrotten ska vara synlig och central i FSI:s verksamhet eftersom den ger inspiration för hela verksamheten, medan statsbidraget ska användas till att förbättra förutsättningarna idrott till exempel genom att utbilda folk inom föreningarna.

Finlandssvenskarna har bra flyt

En del av FSI:s nya strategi var att flytta in i det så kallade sporthuset i Gjuteriet i början av året.

– Det är en stor sak för oss. Vi sitter tillsammans med omkring 50 andra organisationer och tack vare det kan vi hålla oss ajour. Vi är inte en del av den finskspråkiga verksamheten, men vi är mera integrerade och synliga.

Enligt Nystrand har man lyckats mata in finlandssvenskar i landslagen och tack vare framgångar på nationell och internationell nivå är FSI kända inom stora grenförbund som Skidförbundet, Friidrottsförbundet och Orienteringsförbundet. Senast förra veckan hyllade Friidrottsförbundets nya ordförande Sami Itani den finlandssvenska klubbverksamheten. Nystrand har stött på liknande kommentarer bland annat under sin tid på Finlands svenska skidförbund.

– De uppfattar det som att vi har en allmän samhörighet och att vi drar åt samma håll mer än på finskspråkigt håll. Vi pantar inte på kunskap utan delar med oss med andra. Dessutom är vår verksamhet kanske smidigare och inte så byråkratisk.

Angående framtiden hoppas han att finlandssvensk idrott ska bli ett ännu starkare varumärke. Han säger att varumärket byggs upp av många mindre helheter.

– Vi har starka institutioner som Stafettkarnevalen och Idrottsgalan, nya evenemang som äventyrstävlingen Expedition Dragsvik och alla grenförbundens framgångar. När vi sammanför allt det här till en helhet bygger vi den finlandssvenska idrottens varumärke.

FSI ska satsa på att utveckla både toppidrott och motionsidrott på svenska i Finland. Äventyrstävlingen Expedition Dragsvik var en succé bland motionärerna i somras och kommer att få fortsättning. Bild: SPT/Nina Ahtola

Måste ständigt utvecklas

FSI ordnar ingen Idrottsgala nästa år men enligt Nystrand är det inte slut festat för den finlandssvenska idrottseliten.

– Det blir galor i fortsättningen men vi ville ta ett års paus för att utveckla konceptet. Vi vill involvera mer föreningsfolk och det är ett praktiskt problem om galan infaller mitt i säsongen.

Nystrand vill inte ta ställning till exakt hur galan ska se ut i framtiden, men den ska åtminstone bli bredare och involvera olika regioner. I stället för gala kommer FSI nästa år att ordna prisutdelningsceremoni i sin lokal i idrottshuset i februari.

En annan del av verksamheten som hela tiden behöver utvecklas är evenemangen. Nystrand säger att FSI kommer att vara med och organisera evenemang också i fortsättningen, men att de väljer sådant som verkar intressera motionärerna.

– Idrottsfältet och vad folk är intresserade av förändras hela tiden. För en tid sedan ville alla skida och springa långa sträckor, nu vill alla vara med i terränglopp och äventyrstävlingar. Det här är en delorsak till att West Coast Race har bytts ut mot Expedition Dragsvik.

Nystrand har själv hållit på med orientering och skidorientering på distriktsnivå och är numera en aktiv idrottsförälder till dottern som är friidrottare i Esbo IF. Han gläder sig åt att han kommer att kunna ägna sig ännu mer åt att utveckla den finlandssvenska idrotten efter årsskiftet eftersom han då blir pensionär.

– Det här är världens bästa förtroendeuppdrag om man är en idrottsgalen finlandssvensk.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning