Omtvistad holme på paradplats utanför Helsingfors centrum såldes för 375 000 euro

Skatakobben ligger i Kronbergsfjärden strax utanför Skatudden. Bild: Wikimedia Commons/Bin im Garten

Helsingfors utsökningsverk har sålt holmen Skatakobben utanför Helsingfors centrum.

Ön såldes för 375 000 euro till fastighetsbolaget P.W. Brandt. Den tidigare ägaren var en privatperson som ägde ön via sitt företag och som blivit så skuldsatt att utsökningsverket sålde ön.Enligt Sve...