EU-parlamentet godkände omstritt passagerarregister

Efter en fem år lång debatt har EU-parlamentet äntligen enats om att flygbolagen måste överlämna personuppgifter om passagerarna till myndigheterna. Bild: Tor Wennström

EU-parlamentet har i dag godkänt ett nytt register som ska lagra information om flygpassagerare. Syftet är att bekämpa terrorism. Kritikerna anser att registret hotar den personliga integriteten.

Passenger Name Record (PNR) är namnet på det planerade passagerarregister som EU-parlamentet slutligen godkänt efter mer än fem års debatt. Beslutet innebär att flygbolagen blir tvungna att överlämna personuppgifter om flygpassagerare till myndigheterna. Det handlar bland annat om passagerarens namn, adress, resdag och -rutt samt betalningsinformation.

Syftet med registreringen är att förebygga, upptäcka och utreda terrorism och annan grov brottslighet. Bland annat USA har drivit på frågan.

"Viktigt verktyg"

Britten Timothy Kirkhope (ECR-gruppen) som lett parlamentets arbete med frågan, säger i ett pressmeddelande att parlamentet nu har antagit ett viktigt nytt verktyg för att bekämpa terrorister och människosmugglare.

– Genom att samla in, dela och analysera passagerardata kan våra underrättelsetjänster upptäcka mönster och misstänkt beteende som sedan kan följas upp. Passagerardata är ingen patentlösning på alla problem, men länder som har system för att samla in passagerardata har om och om igen visat att det är väldigt effektivt, säger Kirkhope.

En klar majoritet av EU-parlamentarikerna röstade för direktivet som möjliggör passagerarregistret. Mot registret röstade Heidi Hautala från gruppen De gröna.

– Med tanke på att registret kommer att kosta en halv miljard euro är det berättigat att fråga sig om en så stor summa kunde användas bättre i bekämpning av terrorismen. Det finns ingen anledning att tro att vi når bättre resultat med ännu ett system som grundar sig på en massinsamling av information.

Enligt Hautala är systemet med registrering som att söka en nål i en höstack – vi har tillräckligt med hö men inte tillräckligt med analyskapacitet för att hitta problempersonerna, menar hon.

Hautala pekar på flera domstolsbeslut som visat att massövervakning av personer är olaglig samt att en allmän förvaring av data, utan någon grund för misstanke, inte är förenligt med EU-lagstiftning. Hon tror att också gårdagens registerbeslut kommer att prövas i domstol.

Lagras i fem år

Passagerarregistret innebär att varje EU-land ska inrätta enheter för passagerarinformation. Deras uppgift är att ska sköta insamling, lagring och behandling av passagerarinformationen, samt föra den vidare till bland annat Europol. Informationen måste lagras i fem år, men efter sex månader kommer de att anonymiseras, så att passagerarens identitet inte går att röja. EU-länderna kan också samla in passagerarinformation från resebyråer som gör flygbokningar.

Direktivet gäller i första hand flygresor till eller från ett land utanför EU, men EU-länderna kan besluta att utvidga räckvidden till att gälla också flygresor inom EU.

Förslaget om registrering av flygpassagerare lades första gången fram av EU-kommissionen 2011, och har en gång röstats ner i parlamentet. Sedan dess har en kompromiss förhandlats fram.

Information sänds till USA

På Finnair välkomnar man det nya registret eftersom ett enhetligt system underlättar flygbolagens uppgift. I dag har flera EU-länder egna system som inte alltid följer internationella standarder.

– Finnair sänder redan i dag PNR-information till USA:s myndigheter, så teknisk beredskap finns, förutsatt att de som begär informationen kan ta emot den enligt globala standarder som internationella luftfartsorganisationer utarbetat. I någon annan form kan vi inte sända informationen och att utveckla nya format är inte ekonomiskt förnuftigt, heter det i ett skriftligt svar från Finnairs kommunikationsavdelning.

Vad tycker du om passagerarregistret?

Laddar ... Laddar ...

För registret: Jussi Halla-aho, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Miapetra Kumpula-Natri, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paavo Väyrynen.

Mot registret: Merja Kyllönen, Heidi Hautala.

Frånvarande: Petri Sarvamaa.

Totalt röstade 461 EU-parlamentariker för registret medan 179 röstade mot. 9 röstade blankt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning