Omöjligt att uppnå? Inte i Sydkorea år 2030

En sydkoreansk trafikskylt med texten: "skydd av seniorer". Bild: Mostphotos

De sydkoreanska kvinnornas medellivslängd förväntas 2030 stiga till 90 år, visar en studie som har publicerats i tidskriften The Lancet Medical Journal. En så här hög medellivslängd ansågs länge vara omöjlig att uppnå.

Sydkorea blir därmed det första landet där kvinnornas medellivslängd överstiger 90 år. Det innebär att sydkoreanernas livslängd har ökat med 6,6 år på två decennier.

Forskarna påpekar att hemligheten bakom sydkoreanernas långa livslängd ligger bland annat i en god ekonomisk utveckling, bättre matvanor i barndomen samt god tillgång till hälsovård.

Också de franska och japanska kvinnornas förväntade livslängd väntas stiga över 88 år.