”Omöjligt att jobba heltid som ensamstående”

Anja upplever att jobbet är ett sätt att vila från föräldraskapet. – När jag är på jobbet tänker jag inte på hur barnen har det, då måste jag vara närvarande och fokusera på vad jag ska göra. Bild: Niklas Tallqvist

Ensamstående mammor som jobbar i skift har stora utmaningar att kombinera jobb och familj, visar en färsk doktorsavhandling. Också ensamstående mammor som inte har skiftesjobb upplever situationen som krävande, för en del är deltidsarbete den enda lösningen.

För merparten av de sexton ensamstående mammor som forskaren Sanna Moilanen har intervjuat för sin doktorsavhandling var vardagen med skiftarbete och barn en svår utmaning. I ett samhälle som i allt h...