Ommöblering i penningpolitiken

"Det är hög tid att ta lärdom av allt vad finanskrisen och tiden före samt efter denna har lärt oss om centralbankens roll i ekonomin och samhället."

Penningpolitiskt ser 2020 ut att bli ett händelselöst år. Utan större chocker hålls räntorna på nuvarande nivåer och stödköpen fortsätter att snurra. Den ultralösa penningpolitiken fortsätter. M...