Omkring 800 läropliktiga saknar fortfarande studieplats på andra stadiet

Ungefär 800 unga har ännu ingen studieplats på andra stadiet. Bild: Mostphotos

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats, meddelar Utbildningsstyrelsen.

793 läropliktiga som avslutade den grundläggande utbildningen i våras är fortfarande utan studieplats, uppger Utbildningsstyrelsen på fredagen.

Kurt Torsell, direktör vid Utbildningsstyrelsen, säger att de läropliktiga som blivit utan studieplats ändå är väldigt få på kommunnivå.

– Lyckligtvis är det så att få svenskspråkiga läropliktiga är utan studieplats, säger Torsell.

I nästan hälften av alla kommuner har alla som avslutade den grundläggande utbildningen i våras fått en studieplats. I största delen av de övriga kommunerna är det frågan om färre än fem unga som är utan studieplats.

Kurt Torsell, direktör för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Bild: Erik Sandström/SPT

Nya läropliktslagen

I slutet av augusti kunde Utbildningsstyrelsen meddela att över 1 200 unga fortfarande saknade plats för fortsatta studier. På under två veckor har alltså cirka 400 personer fått en studieplats.

Torsell tror inte heller att 793 är den slutliga siffran.

I och med den nya läropliktslagen är alla som avslutar den grundläggande utbildningen skyldiga att söka sig vidare till fortsatta studier. Fram till slutet av augusti har skolan där den läropliktiga avslutat sin grundutbildning ett handlednings- och tillsynsansvar för att den läropliktiga söker en studieplats.

Torsell säger att det sedan är kommunen där den läropliktiga är bokförd som tar över stafettpinnen efter att skolan har gjort vad den kan.

– Det har gjorts 341 anmälningar om utebliven studieplats till kommunerna. Det är den hårda siffran. Vi vet att dessa saknar studieplats, säger Torsell.

Den högre siffran, 793, är enligt Torsell en levande siffra som högst antagligt kommer att sjunka.

Känslig information

Torsell säger att Utbildningsstyrelsen har beslutat att inte offentliggöra vilka kommuner som har färre än tjugo personer utan studieplats.

– Vem som har blivit utan studieplats är ganska känslig information. Det är ganska enkelt att lista ut vem det är om det handlar om en liten skola, säger Torsell.

Utbildningsstyrelsen har hämtat sina siffror från informationsresursen för undervisning och utbildning och från Läropliktsregistret, där utbildningsanordnarna själva för in sina uppgifter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning