Omkörningsförbud på livligt trafikerad, lutande cykelväg får kritik: "Man vågar inte ta bort utrymme från bilisterna"

Om man ska ta sig gående eller på cykel från Drumsö mot centrum måste man ta sig över Drumsö bro, som nu renoveras. De tillfälliga trafikarrangemangen har kritiserats som otrygga. Bild: Simone Åbacka

Efter sju brutna revben och mycket kritik lovar staden att förbättra den smala och ojämna cykelvägen på Drumsö bro.

Renoveringen av 50-åriga Drumsö bro började för ett år sen, och sedan dess har endast ena halvan av bron varit tillgänglig för trafik. Där biltrafiken fått fortsätta på en fil åt båda hållen, flyttade...