Omfattande undersökning visar: 42 procent av flickor i Finland har utsatts för trakasserier på nätet

Klimataktivisten Zahra Karimy utsattes för trakasserier på nätet för första gången som 15-åring. Hon valde att tala öppet om sina erfarenheter för att ingjuta mod i andra unga. Bild: Mikko Toivonen/Plan International

En omfattande undersökning som organisationen Plan International låtit göra visar att flickor som tillhör marginaliserade grupper löper en särskilt stor risk att utsättas för trakasserier på nätet. Många flickor undviker också sociala medier på grund av trakasserierna.

Insinuerande meddelanden, pornografiska bilder och andra former av otäckt beteende. Flickor och unga kvinnor runtom i världen utsätts ständigt för obehagliga trakasserier på nätet och de verktyg och å...