Omfattande strejker hotar skolor och universitet

Riksförlikningsman Minna Helle har fullt upp med alla arbetskonflikter.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

I allra värsta fall påverkar strejken studentskrivningarna, som inleddes i måndags och fortsätter igen i mars.

I tisdags varslade Forskarförbundet FOSU, löntagarorganisationen Pardia och fackförbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL om en strejk vid Helsingfors universitet. Den eventuella strejken varar i en dag, den 28 februari. Ifall parterna inte finner någon gemensam lösning tills den 27 februari upphör i princip all undervisning vid Helsingfors universitet. Universiteten planerar ytterligare arbetskonfliktåtgärder, som skulle ha betydligt mer omfattande effekter på undervisningen vid universiteten.

Läget inom den privata undervisningssektorn hotas dock av fler strejker i och med att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inte framskridit som väntat. Riksförlikningsmannens byrå uppger att arbetsgivarorganisationen i konflikten är Bildningsarbetsgivarna.

Till den privata undervisningssektorn hör också de svenskspråkiga skolorna i språköarna, alltså Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg.

Studentskrivningarna inleddes i måndags och fortsätter igen den 12.3 med essäprovet i modersmål. Om konflikten dröjer ut kan strejkerna i värsta fall hota vårens studentskrivningar, rapporterar Helsingin Sanomat. Arbetsminister Jari Lindström (Blå) kan utifrån riksförlikningsman Minna Helles förslag flytta på en strejk med högst två veckor framåt om strejken hotar samhällets livsviktiga funktioner eller på ett betydande sätt skadar allmänna intressen.

Svårt att hitta vikarier

Rektor Ronny Holmqvist vid Svenska Samskolan i Tammerfors hoppas på det bästa men förbereder sig mentalt på det värsta.

– Jag har talat med förtroendemannen och så har jag skissat upp vem som kunde sköta om vilka klasser och uppdaterat min lista över vikarier, men något desto mer konkret har jag ännu inte gjort, säger Holmqvist och förklarar att det kan vara svårt att hitta kompetenta svenskspråkiga vikarier i Tammerforstrakten.

Han har inte heller diskuterat med skolans personal för att kolla upp vilka i huset som tillhör facket.

– Det enda vi vet vid det här laget är att avtalet har löpt ut den 31 januari, säger Holmqvist.

Svenska Samskolan i Tammerfors har 16 abiturienter i vår men varken föräldrar eller elever har kontaktat rektorn vid det här laget.

Elever får inte drabbas

Aki Holopainen är ordförande vid Privatskolornas förbund, där också de svenskspråkiga privatskolorna är medlemmar. Han upplever att strejkhot är ett alltför starkt uttryck för att beskriva läget just nu.

– Det är långt kvar tills någon strejk blir aktuell – jag upplever inte att vi lever under något hot, säger Holopainen, som också är rektor för Munkkiniemen yhteiskoulu i Helsingfors.

I egenskap av rektor har Holopainen get ut ett uttalande tillsammans med förtroendemannen.

– Vi koncentrerar oss nu på vårt jobb och försäkrar studentskrivningarna. Vi har informerat föräldrar, abiturienter och andra elever, som deltar i skrivningarna, att vår skola ordnar studentskrivningarna som vanligt. Oberoende vad som händer i förhandlingarna så får det inte gå ut över eleverna.

Han uppger att cirka fem rektorer från andra privatskolor har kontaktat honom för att diskutera situationen.

– Det här reflekterar arbetstagarsidans missnöje med löneutvecklingen. Där finns säkerligen synpunkter som är värda att beakta, säger Holopainen och påpekar att nedskärningarna inom utbildningen under senaste åren gör det svårare för skolorna att driva sin verksamhet överlag.