Om tjugo år växer endast tre stadsområden i Finland – Åbo överraskar positivt och Vasa negativt

Så här såg det ut i början av februari när Åbo ordnade finska mästerskapet i vintersimning i Aura å. Där deltog över 900 tävlande. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Klar tillväxt förutspås endast i regionerna kring Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

En störtdykning i nativiteten påverkar befolkningsprognosen i hela landet, skriver konsultbyrån MDI i en rapport som publicerades på fredagen. I rapporten jämförs Finlands tio största stadsområdens befolkningsprognos 2017–2040.

Enligt prognosen växer endast de ekonomiska regionerna kring Helsingfors, Tammerfors och Åbo på lång sikt. De andra stora stadsområdena förväntas sluta växa i framtiden.

– Lägre nativitet inverkar kraftigt överallt, det är inte bara landsbygden som påverkas, säger Rasmus Aro, sakkunnig vid MDI.

Städerna som växer gör det främst genom unga vuxna som flyttar till regionen, medan antalet personer under 15 år minskar överallt, om än knappt i huvudstadsregionen. Överallt ökar de som är äldre än 65 år.

– Att de äldre ökar är ingen nyhet. Men det som är oroväckande är att personer i arbetsför ålder minskar på så många orter.

Åbo och Vasa överraskar

Statistikcentralen publicerade sin senaste regionala befolkningsprognos 2015. Den största positiva överraskningen jämfört med den förra rapporten är Åbo, berättar Aro.

– Åbotrakten är den enda vid sidan av Helsingfors som har lyckats förbättra sin dragningskraft.

I Åbo är det inte bara staden som lockar till sig folk, utan också till exempel S:t Karins, Nådendal och Lundo förväntas växa i Åboregionen.

– Det skiljer sig från Tammerfors, där befolkningen i kommunerna runtomkring minskar.

Vasa växer främst eftersom det föds många barn i trakten, men därför slår den sjunkande nativiteten hårt.

– Vasa är den största förloraren jämfört med Statistikcentralens förra prognos, säger Aro.

Från Vasaregionen flyttar många till Helsingfors och nettomigrationen utomlands har ökat.

Områdena kring Uleåborg, Jyväskylä och Kuopio förväntas växa en tid och ha en större befolkning än i dag om tjugo år. Då förväntas ändå trenden ha vänt mot sjunkande befolkningssiffror.

I områdena kring Vasa, Lahtis, Joensuu och Seinäjoki förutspås befolkningen vara mindre än i dag.

Stadsdirektör skeptisk till rapporten

Rapporten väcker inte oro i Vasa. Stadsdirektör Tomas Häyry har ännu inte hunnit sätta sig in i undersökningen på djupet, men säger att den verkar bristfällig.

– Den tar till exempel inte immigrationseffekten i beaktande, den har alltid har varit stor i Vasa. Där har också Statistikcentralens tidigare prognoser släpat efter den verkliga utvecklingen, säger Häyry.

Han anser också att Laihela borde räknas med när man ser på Vasaregionen. Utifrån rapporten centreras inflyttningen till Vasa stad, medan kommunerna omkring staden minskar.

– Det är svårt att motverka urbaniseringen och att folk flyttar till tillväxtcentra. Men vi jobbar också tillsammans med de andra kommunerna och stöder varandra.

Hur det går med grannregionerna vet Häyry inte, men han tror att Vasas investeringar kommer att skapa befolkningstillväxt i staden.

– Jag tror att vi kommer att återgå till en tillväxt på kring en procent som vi hade i början av årtiondet. Vi kan till och med nå över en procent om vi förverkligar de investeringar och projekt vi har på gång, säger Häyry.

Rapporten är beställd av Finlands Hypotekförening (Hypo), Kommunfinans, fastighetsbranschens organisation Rakli och Miljöministeriet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning