"Om Sverige hade skött sig som övriga Norden skulle vi inte ha det här läget"

Rederierna redovisar miljonförluster i sommar på grund av coronakrisen, trots att passagerartrafiken återupptogs i juni. Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild: Sofia Westerholm/SPT

De rederier som har passagerartrafik till och från Finland har det fortfarande kärvt. De uteblivna svenska passagerarna är den främsta orsaken till den ekonomiska nedgången.

Det går fortfarande trögt för rederierna Tallink, Viking Line, Eckerö och Wasaline, trots att passagerartrafiken till sjöss återupptogs i mitten av juni. Värst går det för rederiet Wasaline, som är he...