Om spännvidden mellan Åland och Nya Zeeland

Mikaela Nyman är född 1966 på Åland och bor med sin familj i Nya Zeeland, där hon arbetar som frilansjournalist och författare. När vändkrets läggs mot vändkrets är hennes lyriska debut. Bild: Steve King

Sorgen efter en alltför tidigt bortgången syster är det övergripande motivet i Mikaela Nymans debut som poet. Många bilder eller scener känns i magen, skriver HBL:s recensent.

Spännvidd utmärker Mikaela Nymans debut När vändkrets läggs mot vändkrets – geografiskt, stilistiskt, lexikaliskt och motiviskt. Nyman är från Åland men bor så långt därifrån man kan komma: i Nya Zeel...