Om Sipilä vill tala om kvinnors snuttjobb, så tala ordentligt

Statsminister Juha Sipilä (C) tillsammans med arbetsmnister Jari Lindström (Blå) och Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Kalle Jokinen. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

"Oron för kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är ett sådant guldägg att man nästan inte skulle vilja skjuta sönder det."

En lösning på proteststrejkerna såg ut att vara på uppmarsch när arbetsmarknadsorganisationerna föreslog ett byte: Dra tillbaka lagen om uppsägningar i små företag, och inför i stället en möjlighet för små företag att friare anställa på visstidskontrakt utan orsak.

Tanken var att det också skulle sänka tröskeln att anställa riskfritt.

Statsministern tackade nej på tisdagen.

En av orsakerna som Juha Sipilä lade fram var att friare regler om korta jobb skulle drabba särskilt kvinnor på arbetsmarknaden.

Där hade Sipilä en poäng, och också Tehy har betackat sig av samma anledning – unga kvinnor är överrepresenterade när det gäller korta anställningar, och små företag tenderar se unga kvinnor som en större risk. En femtedel av alla kvinnor jobbar på viss tid, och andelen har stigit på senare tid, medan andelen män som har korta kontrakt är kvar vid under en åttondel.

Betraktar man särskilt unga kvinnor mellan 25 och 34 år har andelen arbetskontrakt på viss tid stigit från 15 procent till 27 procent under de senaste trettio åren.

Sipiläs oro för kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är ett sådant guldägg att man nästan inte skulle vilja skjuta sönder det.

Men bakom ytan – valet mellan att tillåta fler kortvariga jobb eller inte – finns ändå hela grundproblemet kvar. Det vill säga varför risken är större att anställa kvinnor, och varför kvinnodominerade branscher drabbas av en större rundgång av vikariat. Jämställdhetsarbetet är ogjort i själva fundamentet.

Sipilä är nog medveten om det, eftersom den här regeringen redan gjort en god insats i att jämna ut kostnaderna för familjeledigheter mellan olika arbetsgivare. Det gjordes med en kompensation på 2 500 euro till företag vars anställa varit moderskapslediga.

Det är en bra början, men företagare vittnar också om att det inte är färdigt. Summan kompenserar ännu inte allt, kvinnors arbetsgivare riskerar få en större karusell av vikariat, och oron finns fortfarande för att kvinnor i högre grad ska stanna hemma med sjuka barn i flera år på grund av ojämställda rutiner som grävt sig ner mellan det privata och det politiska.

Det skulle kräva ett verkligt nackgrepp om utvecklingen i familjeledigheternas fördelning, kostnaderna, rutinerna, vår segregerade arbetsmarknad, lönenivåerna. Att kvinnodominerade branscher ofta är i offentliga sektorn räcker inte som förklaring – en rapport vid Social- och hälsovårdsministeriet visar att det också inom kommunsektorn finns löneskillnader mellan könen, också när man benat ut aspekter som utbildning och tjänstenivå.

När Sipiläs regering tackar nej till en modell som kan drabba kvinnor mer, medger den alltså att grundproblemet fortfarande är kvar och att inte tillräckligt har gjorts för att åtgärda det.

Centern har släppt familjeledigheterna och vill bland annat inte trampa in på familjernas privata val.

Men det privata är också politiskt. Till exempel nu har det lett till att statsministern dumpar ett presumtivt motförslag om hur man kunde sänka tröskeln för anställningar i små företag, med anledningen att de finländska familjernas fria och självvalda ojämställdhet drabbar särskilt kvinnor på arbetsmarknaden.

Sylvia Bjon Reporter

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning