”Om ryssarna får besätta Helsingfors, då går vi under, då reser vi oss aldrig mera”

Bild: Maija Hurme

År 1944 försökte en till döden pressad finländsk statsledning få till stånd fred med Sovjetunionen. Hur orkar man förhandla i en situation då man är övertygad om att allt redan är förlorat? Georg Gripenberg, Finlands ambassadör i Stockholm, skildrar påfrestningen, nervositeten och den förlamande tröttheten i sina djupt fascinerande dagböcker mellan 1943 och 1946.

– Det förra alternativet är självmord, det senare sannolikheten att bli mördad. Varför göra självmord av fruktan för att bli mördad?Året är 1944, det är den 16 februari och fortsättningskriget pågår m...