Om ni fortsätter skita i vårdvalet slutar jag skriva

Bild: Wilfred Hildonen

Nej, det gör jag inte. Men ett så här utbrett ointresse för ett folkval kan inte bara skyllas på systemet, och inte heller på brist på delaktighet.

Vården ligger så gott som alltid högst bland de frågor som väljarna anser är viktiga. Följaktligen måste ju välfärdsområdesvalet den 23 januari få ett högre valdeltagande än presidentvalet. Inte?Det s...