Om harpan, jämställdheten och mediernas makt

Kvinnornas andel inom stora företags mellanledning har nämligen ökat essentiellt.

Medierna har redan under flera år utfört ett viktigt arbete genom att fästa uppmärksamhet vid jämställdheten mellan könen där makt utövas. Det senaste initiativet kom från HBL, som oroade sig öv...