Starköl i matbutikerna ger 100 miljoner euro extra i skatter

Också alkoholskatten kan höjas om procentgränsen stiger. Bild: Mostphotos

Regeringen vill tillåta försäljning av alkoholdrycker på upp till 5,5 volymprocent i matbutiken. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott vill att procentsatserna inte ändras. Hur det går i omröstningen har inverkan på regeringens planerade höjning av alkoholskatten, som beräknas ge 100 miljoner euro extra i den redan ansträngda statskassan.

Det har stormat kring regeringens förslag till ny alkohollag. I lagen ingår flera ändringar, men det som ar väckt mest uppmärksamhet är regeringens plan att tillåta försäljning av alkoholdrycker med upp till 5,5 volymprocent alkohol i matbutiker. Med andra ord, regeringen vill införa fyrans öl i matbutiken.

Frågan om alkoholförsäljning är känslig i Finland. Partierna har till och med internt svårt att finna någon gemensam linje. Det innebär att omröstningen behandlas som en samvetsfråga och partierna frångår partidisciplinen. Därmed är det väldigt svårt att säga hur omröstningen kommer att gå.

Det som rör till soppan ytterligare är social- och hälsovårdsutskottets betänkande, som kom på torsdagen. Social- och hälsovårdsutskottet motsätter sig förslaget att höja volymprocenten, eftersom hälsovårdsmyndigheterna befarar att det kommer att leda till ökade alkoholskador.

I sitt betänkande lade social- och hälsovårdsutskottet in en kläm, som riksdagen kommer att rösta om. Social- och hälsovårdsutskottet vill ändra på lagförslaget så att höjningen av den tillåtna volymprocenten uteblir. Utskottet anser att matbutikerna även i fortsättningen ska få sälja alkoholdrycker på 4,7 volymprocent.

Vad händer med alkoholskatten?

Som om frågan om alkohollagen inte skulle vara komplicerad nog ingår där en koppling också till alkoholskatten.

Regeringens tes är att om man tillåter försäljning av fyrans öl i matbutikerna kommer konkurrensen mellan butikerna att leda till att konsumentpriserna på alkohol sjunker. Det skapar rum för en höjning av alkoholskatten, som ska ge extra intäkter. De extra intäkterna uppskattas vara upp till 100 miljoner euro.

Därmed har skattehöjningen varit kopplad till regeringens liberalisering av alkoholpolitiken. Ifall riksdagen väljer att rösta enligt social- och hälsovårdsutskottets linje äventyras alkoholskattehöjningen och då blir regeringen utan extra intäkter. Det i sin tur innebär att regeringen blir tvungen att fundera på nya nedskärningar, alternativt hitta på nya inkomstkällor.

Överlag är alkoholskatten en rätt bra inkomstkälla för regeringen. År 2016 gav den 1,35 miljarder euro.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03