Om drömyrken

På Trumpanhängarens knapp stod alltså: "Också beklagansvärda har ett värde". Det var en fyndig hopskrivning, med omvända och skickligt omapproprierade förtecken.

Var var du när man sköt Kennedy, brukar det frågas. Frågan underförstår att alla nog minns när en dröm dog. Få är de som frågar var du var då Trump blev vald, tio presidenter senare. Också det v...