Om dagens största utmaningar

Bild: Pressbild

Yuval Noah Harari: 21 tankar om det 21:a århundradet

Natur och Kultur, 2018

Den israeliska historikern Yuval Noah Harari har på knappa två år gjort ett internationellt genombrott med sina böcker. Först kom "Sapiens – En kort historik över mänskligheten" (2017), som blev en storsäljare. Därefter följde "Homo Deus" (2018), som behandlade livets framtid på lång sikt, även den en framgång.

Nu kommer "21 tankar om det 21:a århundradet". Också den ligger högt på de europeiska boklistorna. Om den första handlade om det förgångna och den andra om framtiden, handlar den nya boken om nuet.

Vilka är dagens största utmaningar? Det är frågor som liberalismens och civilisationernas kris, den sekulära moralen, framtidens arbetsmarknad, terrorism, Trump och fejknyheter, Big Data och bioteknikrevolutionen.

Hararis styrka är hans pedagogiska förmåga att presentera komplicerade frågeställningar i lättbegriplig form. Han imponerar i den nya boken – liksom i de tidigare – med de långa idéhistoriska perspektiven och sin grundliga beläsenhet. Men med tjugoen olika ämnen, blir fördjupningen ibland offrad för de stora perspektiven.

Några exempel: Böcker som statsvetaren Yasha Mounks "The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It" (Harvard University Press, 2018) och speciellt den utmärkta "Identity – The Demand for Dignity and the Politics of Resentment " av filosofen Francis Fukuyama (Profile Books, 2018) ger en djupare förståelse för den liberala demokratins svårigheter än Hararis bok.

På samma sätt är Hans Roslings "Factfulness" (Natur och Kultur, 2018) ett bastantare faktapaket än det Harari presterar. Roy Oliviers "Jihad och döden" (Daidalos, 2018) ger en mera belysande bild av dagens terror än Harari.

I Homo Deus varnade Harari speciellt för hur sociala mediers algoritmer kunde påverka den liberala demokratin negativt. I den nya boken är han, tyvärr kan man säga, mindre kritisk.

Den tidigare professorn vid Harvard Business School Shoshana Zuboff har i sin bok "Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus" (campus, 2018) gjort en viktig analys av det hon kallar övervakningskapitalism. Hon dokumenterar hur de stora nätbolagen utgör ett betydligt större hot mot individens frihet än vad Harari påstår. Zuboffs bok utkommer på engelska i januari 2019 under titeln "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power" (Public Affairs).

Alla Hararis böcker är uttryck för en glädjande utveckling: trots allt tal om snuttkunskap och historielöshet finns det ett sug efter seriös kunskap med långa tidsperspektiv och moraliska frågeställningar. Det bästa sättet att läsa boken är att ta ett kapitel i taget och sedan diskutera det med någon annan person eller grupp.

Sture Enberg

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning