Om bara fyra år ska Finland vara föregångare inom batteribranschen

Batterier blir en allt större del av vår vardag, bland annat genom att fler elfordon kör längs våra gator. Därför har Finland nu som ett av de första länderna i världen utvecklat en batteristrategi. Bild: Vesa Moilanen

Finland ska bli en internationellt betydande aktör inom batteribranschen. Det slår Finlands färska batteristrategi fast. Samma strategi slår också fast att expertisen i landet är splittrad och att det saknas kompetent arbetskraft.

På tisdagen presenterade Arbets- och näringsministeriet Finlands nya batteristrategi. Målsättningen är ambitiös: om bara fyra år ska Finland vara föregångare inom batteribranschen bland annat när det gäller kunnande, innovationer och hållbar ekonomisk utveckling.

– Det centrala är hållbarhet både i produktionen och i batteriernas kretslopp. Finland ligger också bra till internationellt, enligt Bloomberg är Finland på en åttonde plats i världen när det gäller möjlig produktion av litiumbatterier, säger Mika Nykänen, ordförande för strategigruppen som utvecklat strategin.

1. Finland beaktar hållbarhet i batteriproduktion och -tillämpning.

2. Det så kallade batteriklustret ska vara konkurrenskraftigt och en del av det internationella batterikretsloppet.

3. Finland ska vara världsledande inom teknologi och kunnande inom utvalda fokusområden.

4. Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling ger förutsättningar för föregångare och kunnande.

5. Finland skapar kunnande samt kompetens så företag kan bli föregångare internationellt.

6. Finlands batterisektor försnabbar övergången till ett digitalt och elektrifierat samhälle.

Näringsminister Mika Lintilä (C) som var med när strategin lanserades lyfte fram att Finland är ett av de första länderna som över huvud taget har en batteristrategi.

– Strategin är en plan för hur vi ska gå vidare. Men den internationella konkurrensen i batteribranschen är hård, så vi måste snabbt skrida till verket för att lyckas, säger Lintilä.

Klyscha om samarbete

Så hur ska strategin då lyckas? Med målsättningar som att bli föregångare inom hållbar batteriproduktion och bli ledande gällande teknologi, expertis och kunskap behövs det en klar vision för att nå den här målsättningen.

Här drar Mika Lintilä till med en för honom gammal klyscha som han bland annat använde när Finland utan resultat försökte locka till sig Teslas första så kallade gigafabrik i Europa.

– Vi måste ta på oss landslagsskjortan och jobba tillsammans för att klara av att konkurrera mot bland annat Kina, säger Lintilä.

– Det är ingen hemlighet att konkurrensen är stor. Till våra styrkor hör att vi har en egen mineralproduktion och att landet är stabilt. Vi försöker också skapa så omfattande statliga finansieringspaket som lagens ramar tillåter. Men gällande byggnadskostnader är de till exempel högre i Finland än i andra länder, men det försöker vi kompensera med vårt kunnande, säger Lintilä.

Näringsminister Mika Lintilä (C) lyfter fram att samarbete är nyckeln till att nå den nya batteristrategins mål. Bild: Heikki Saukkomaa

– För att nå målet kommer vi att behöva medel från den privata sektorn. Det kan vi inte erbjuda, men vi kan skapa förutsättningar för det, säger Nykänen.

Den finländska batteriingenjörens födsel

Kunnandet som Lintilä lyfter fram finns det däremot också brister i. Batteristrategin lyfter nämligen också fram Finlands svagheter, och till dem hör bland annat ett splittrat fält när det gäller expertis samt bristen på kompetent arbetskraft.

För att råda bot på det här vill man skapa nya utbildningslinjer i Finland. De här ska specialisera sig på batterier och bidra till ett nytt varumärke man hoppas slår igenom internationellt – nämligen den finländska batteriingenjören.

Batteristrategigruppens ordförande Mika Nykänen ser flera fördelar Finland har på den internationella marknaden när det gäller utveckling av batteriindustrin. Bild: Heikki Saukkomaa

– Vi måste föra samman kunnandet vi har. Vi ser gärna att flera högskolor är med i det här, någon kunde satsa på batterimaterial, någon på digitala lösningar och någon på en kombination av olika teman. Klarar vi av att centralisera vårt kunnande kan vi locka hit utländska studerande, säger Mika Nykänen.

Finlands Akilleshäl på den internationella marknaden blir dessutom mer utsatt av en begränsad nationell marknad, bristen på investeringskapital samt långa byråkratiprocesser.

Gruvindustrin i fokus

Till fördelarna Finland har på den internationella arenan hör däremot tillgången till råvaror. Batterier innehåller bland annat kobolt som utvinns i Kongo-Kinshasa under tveksamma förhållanden. Kobolt kan också utbrytas i Finland, liksom flera andra av råvarorna som behövs i batteriproduktion.

– Mineraler och hållbar produktion är en viktig del av batteristrategin. Är kobolten från Kongo eller Sotkamo? Det här är viktigt för många, och vi ser att efterfrågan på råvaror kommer att öka, säger Lintilä.

Redan nu är en stor del av fordonen inom industrin batteridrivna. Den nya batteristrategin slår fast att den finländska expertisen inom det här är större än i många andra länder, vilket ger en fördel på den internationella arenan. Bild: Mostphotos.com

1. Utveckla samarbetet mellan företag, utbildningsinstitutioner samt den offentliga sektorn.

2. Stärka kunnandet inom branschen.

3. Utveckla det internationella samarbetet.

4. Skapa förutsättningar för investeringar.

5. Utveckla hållbarhets- och ansvarstänket inom batterisektorn.

6. Utveckla och marknadsföra ett varumärke som lyfter fram Finlands batterikunnande.

7. Utveckla finansieringsmodeller.

Dessutom vill man på EU-nivå göra det möjligt att följa upp ett batteris resa från mineral till återvinning. Det här kunde göras med ett så kallat batteripass, som innehåller all information tänkbart om batteriet. Det här passet är en del av strategin som nu utarbetats.

– Aalto-universitetet håller på att utveckla en metod att se varifrån mineralerna härstammar, hur de är producerade och om de är lagenliga. Vi vill också göra hela produktionskedjan och den cirkulära ekonomin med batterier transparent, säger Nykänen.

Orosmoment gällande teknologin

Samtidigt finns det en möjlighet att batteriindustrin utvecklas mot hittills okända håll. Den nya batteristrategin lägger stort fokus på litium, och under strategins presentation ställde journalister frågan vad som händer ifall utvecklingen går vidare från litiumbatterier.

– Strategin är teknologineutral. Vi ser potential med andra material än litium, men inom den här tidsramen till 2025 såg vi att litiumbatterier kommer att vara centrala, säger Nykänen.

– För några år sedan var också kobolt viktigare än det är nu när det i större del ersatts med nickel. Batteriindustrin är dynamisk och vi försöker utveckla den hela tiden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning