Om avståndet mellan någonstans och varsomhelst

Bild: Tintin Rosvik

Också i Svenskfinland har så kallade "Anywheres" – progressivt sinnade, toleranta människor – ibland odlat ett förakt för människor som sympatiserar till exempel med Sannfinländarna. Men vore det inte dags att sänka tonläget och försöka hitta en konstruktiv dialog åtminstone med de anständiga populisterna? undrar Merete Mazzarella.

Är det okej för en Trumpmotståndare att göra kräkljud i det ögonblick en Trumpanhängare börjar tala om sin president? I dagens USA är det åtminstone inte ovanligt och det handlar om polarisering, en p...