Om att odla en vision

Ur Plats på jorden. Bild: Maija Hurme

Grävfri odling, kollektivism och aktivism – samt lite högaktuell torvkritik – finns i Maija Hurmes och Lina Laurents faktabilderbok. Här arbetar barn och vuxna tillsammans, lär av varandra och skapar en praktisk utopi.

Bilderboken Plats på jorden kunde inte var mer aktuell. Med sitt gräv där du står-perspektiv, eller nej, grävfritt ska det vara då kol ska bindas i jorden; med sin grävfria odling, med sin kollektivis...