Om alpackor

Jag måste säga att jag är helt häpen över irritationen som riktats mot den sluga manövern.

I en liberal demokrati utgår vi från att alla får uttrycka sin åsikt, hur förvirrad den än må vara, utan att någon i förväg får hindra detta. Likaväl har alla rätt att samlas på våra gator och torg för att manifestera sina synpunkter.

Dessa friheter innebär att vi godkänner, respekterar och även värnar om åsikternas mångfald. Det gör oss också sårbara inför sådana ideologier som syftar till att förstöra den existerande samhällsmodellen. Hur ska man förhålla sig till krafter som ifrågasätter våra grundläggande värden?

Åsiktsfrihet eller församlingsfrihet kan begränsas av legitima skäl. Dylika är exempelvis andras rättigheter och friheter samt förebyggande av brott. Därtill bör det noteras att rättsordningen inte skyddar missbruk av rättigheter. Du får med andra ord inte utnyttja dina rättigheter i syfte att utplåna andras rättigheter.

Gränsdragningen mellan tillåten provokation och missbruk av rättigheter är svår, vilket syns också i den så kallade alpackaaffären. Polisen hade fått en korrekt förhandsanmälan av arrangörerna av 612-demonstrationen. Nämnda demonstration har ordnats förr och den har samlat ihop diverse grupper som alla uppfattar sig som nationalister. Dessvärre har det bland deltagarna även funnits hårdnackade nynazister. Därmed var motaktionerna väntade och en av dessa var barnfesten med de berömda alpackorna.

Det visade sig sedan att alpackorna hade dragits med i ett politiskt spel. Huvudsyftet med barnfesten var att avvärja uppmärksamheten från 612-demonstrationen, vilket man först förnekade.

Jag måste säga att jag är helt häpen över irritationen som riktats mot den sluga manövern.

Det kan tänkas att det hade varit klokast att komma ut med sanningen om alpackorna genast, men låt oss nu fundera på proportionerna. Nazism är en ytterst farlig ideologi. Jo, det finns även andra farliga ideologier, men om dem skriver jag en annan gång. Nazisterna förintade miljontals judar, homosexuella och handikappade, för att nu nämna några grupper, genom att gasa ihjäl dem. Det handlade om en ideologi som trodde på den ariska rasens renhet och som ansåg sig ha rätt att tortera, döda, förinta andra människor.

Nynazister önskar återupprätta nationalsocialismen som samhällsmodell och omkullkasta vår samhällsordning. Vi vet att nynazisterna samarbetar internationellt och att de organiserar sig. Myndigheter måste ha sitt vakande öga på dem. Medborgarsamhället ska också använda alla lagliga metoder för att ta deras utrymme. Vi ska inte visa tolerans för deras vanvettiga budskap.

På tal om uttalade och dolda motiv: jag kan här och nu avslöja att mitt jobb går ut på att se till att nazister eller andra hatiska ideologier inte någonsin får ordentligt fotfäste någonstans. Det är huvudpoängen med mitt professionella liv och ett värde som styr mitt liv i övrigt. Detta bara som konsumentupplysning så att ni inte blir förvirrade ifall ni någon gång råkar se mig krama en söt lurvig alpacka.

Elina Pirjatanniemi professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning