Om allt slås ut: Klarar du krisen i sjuttiotvå timmar?

Vikten av en fungerande radio accentueras i ett läge när mobilnätet har slagits ut. Stearinljus ger både ljus och värme. Bild: Lina Enlund

Hur klarar du dig under ett elavbrott om det fortsätter i flera dagar? Tänk på att bankautomaten och butiken också är mörka, och att värmen och vattenpumpen i huset inte fungerar. Det här hoppas Roger Roos, organisationschef på Finlands svenska brand- och räddningsförbund, att fler skulle fundera på.

Katastrofberedskapen i Finland bygger sällan på att man gräver ut bunkrar hemma på tomten. Den mest sannolika katastrofen är ett massivt elavbrott på grund av en hård storm eller något annat naturrela...