Ologiskt om klimatförändringen

Att klimatförändringar förr skett av naturliga orsaker utesluter inte att de nu kan bero på människan.

Jarl Ahlbeck (HBL 1.11) frågar: ifall den globala uppvärmningen 1970–2018 beror på koldioxid, vad kan då uppvärmningen 1900–1940 ha berott på, eftersom luftens koldioxidhalt var betydligt lägre och steg långsamt under den tidigare perioden?

Som Anders Sirén (HBL 26.10) påpekar hade ökningen av koldioxidhalten börjat mycket tidigare. Dessutom är sambandet mellan luftens koldioxidhalt och temperatur inte linjärt utan logaritmiskt: en enhet koldioxid gav i början av 1900-talet en större temperaturökning än vad den gör i dag. Med standardekvationer (Myhre et al 1998) kan man kalkylera en koldioxideffekt på 0,20 grader för perioden 1900–1940.

Under samma period tilltog solens intensitet, vilket förklarar ytterligare 0,10–0,15 grader. Räkna ihop dessa komponenter och problemet är i stort sett löst. Ahlbeck skriver att uppvärmningen i den tidigare perioden var 0,4 grader, i den senare 0,5 grader. Vad jag kan se är de rätta siffrorna 0,3 respektive 0,9 (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/) – uppvärmningen var alltså tre gånger kraftigare under den senare perioden 1970–2017, vilket urvattnar Ahlbecks hela frågeställning.

Efter 1950 började industrierna i västvärlden och Sovjetunionen spotta ut alltmera rökgaser och partiklar i lägre atmosfären, vilket hade en nedkylande effekt då solstrålningen reflekteras tillbaka av sulfater och aerosoler. Detta förklarar långt den relativt flata temperaturkurvan 1940–1970. Sedan början av 1980-talet har växthusgaserna ökat kraftigt och dominerar nu alla andra faktorer: en svag sol (2008–2010) eller stora utsläpp av aerosoler i Asien kan bara dämpa takten litet. Det finns alltså inget motsägelsefullt eller mystiskt angående de stora dragen i 1900-talets uppvärmning.

Motsägelsefullt är däremot Ahlbecks och en del andra insändarskribenters nonchalans inför det aktuella klimathotet och dess manifestationer i nutid och å andra sidan en passion för att selektivt plocka i klimathistorien. Klimathistorien är närapå irrelevant i detta sammanhang. När IPCC-kollektivet säger att uppvärmningen efter 1950 helt och hållet är orsakad av människan kan de nog sin klimathistoria och har analyserat alla alternativ. Men strängt taget är det inte ens nödvändigt; grundfysiken visar att växthusgaser på den nivå vi nu ser inte kan undgå att värma upp klimatet snabbt. Det förstod även oljebolaget Exxons chefsgeolog James Black när han redan 1977 informerade bolagets ledning om att en fördubbling av koldioxidhalten kommer att leda till en 2-3 graders höjning av globala medeltemperaturen och att hårda beslut krävs inom 5–10 år. Vad Ahlbeck och likasinnade håller på med kallas inom logiken en falsk dikotomi: att klimatförändringar förr skett av naturliga orsaker utesluter inte att de nu kan bero på människan.

Mikael Pihlström Kyrkslätt