Olkiluoto 3 och vind ersätter rysk elimport

Elimporten från Ryssland till Finland upphör natten mellan fredag och lördag, men det ställer inte till med några problem uppger stamnätsbolaget Fingrid. Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Det kom inte direkt som någon överraskning för Fingrid att ryska RAO Nordic slutar importera el från Ryssland till Finland. Importen från Ryssland upphör natten mellan fredag och lördag eftersom penningtrafiken till Ryssland inte fungerar, uppger RAO Nordic.

Under våren och sommaren är elförbrukningen lägre än under vintermånaderna och Finland kommer att kunna ersätta den el som nu importerats från Ryssland med import från Sverige, med egen produktion och med vindkraft, uppger Reima Päivinen, direktör för stamnätsbolaget Fingrids systemanvändning. Till hösten är kärnkraftverket Olkiluoto 3 i kommersiell drift och vindkraftskapaciteten har ökat.

– Bara det nya kärnkraftverket levererar mera än vad vi nu importerar från Ryssland, säger Päivinen.

Att importen från Ryssland nu faller bort kan påverka elpriset i och med att utbudet på den nordiska elmarknaden blir mindre. Päivinen tror ändå att det främst märks hos konsumenter som köper el till börspriset på den nordiska elbörsen Nordpool.

– Men elpriset fluktuerar hur som helst hela tiden beroende till exempel på hur mycket vindkraft som produceras, säger Pävinen.

Fingrids direktör säger sig inte ha någon anledning att betvivla att det skäl RAO Nordic uppger för att upphöra med importen stämmer. Att det kan uppstå problem i penningrörelsen har märkts också på annat håll, påpekar han.

Före Rysslands anfall på Ukraina importerade RAO Nordic el från Ryssland med en effekt på 1 400 megawatt. I slutet av april begränsade Fingrid importen till 900 megawatt för att förbereda sig för eventuella störningar i elimporten. 900 megawatt är en effekt som inte ställer till med problem för elsystemet, uppgav Fingrid då.

RAO Nordic är dotterbolag till det ryska elbolaget Inter RAO. Företaget har sålt sin el direkt till en del större kunder och via den nordiska elbörsen Nordpool. Fingrid är det företag som upprätthåller nätförbindelsen.

Fram till fredagen importerade Finland all den el det var möjligt från Ryssland. Den ryska elen har i allmänhet varit billigare än mycket av den el som till exempel producerats på hemmaplan. Elimporten har också gjort det möjligt att exportera el till Estland.

Redan på fredag kväll hade importeffekten från Ryssland minskat till cirka 600 megawatt, medan importen från Sverige och Norge uppgick till drygt 1 500 megawatt. Exporten till Estland motsvarade importen från Ryssland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning