Olkiluoto 3 mot start

Säkerheten går först, men på Industrins Kraft (TVO) räknar man med att den tredje reaktorn i Olkiluoto ska producera el i slutet av nästa år.

Reaktorn i Olkiluoto börjar bli klar för provdrift. Om den kommersiella produktionen kommer i gång enligt de nuvarande planerna i slutet av nästa år ligger reaktorn nästan tio år efter sin ursprungliga tidtabell.

I juni inledde TVO tester av olika komponenter i reaktorn och olika tester fortsätter året ut. I höst skall också den första laddningen bränsle för den nya reaktorn anlända så att provdriften kan starta nästa år.

Men även om reaktorn blir färdig fortsätter Industrins Kraft och entreprenören Areva sin dispyt om vems fel de många förseningarna är. Företagen har ställt mångmiljonkrav på varandra och de beslut som hittills getts i det pågående skiljemannaförfarandet har varit till TVO:s fördel.

Några beslut om ekonomisk ersättning har ändå inte fattats ännu. TVO bedömer att kostnaderna och bolagets förluster är cirka 2,6 miljarder euro.

Kraftverksleverantörerna kräver för sin del omkring 3,5 miljarder av TVO. Kravet består av beräknade uteblivna vinster, försenade betalningsrater och dröjsmålsräntor. Leverantörerna är ett konsortium som består bland annat av franska Areva och tyska Siemens.

Ursprungligen beräknades projektet kosta drygt 3 miljarder euro.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03