Oljepriset går upp inför möte om kvoter

Oljepriset har till följd av coronapandemin och ett priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien halverats sedan årsskiftet. Bild: Jacob Ford AP/TT

Oljepriset stiger på världsmarknaden inför dagens videokonferens om produktionskvoter mellan Opecländerna, Ryssland och andra stora oljeproducenter.

Ett terminskontrakt för så kallade brentolja för leverans om en månad går upp drygt 1 procent till 33:25 dollar per fat, vilket kan jämföras med priser på omkring tio dollar per fat lägre i månadsskiftet mars–april.

Oljepriset har halverats sedan inledningen på året och nedgången har varit särskilt markant sedan början av mars. Nedgången beror dels på kraftigt minskad efterfrågan på bränsle på grund av coronapandemin, dels på att Ryssland och Saudiarabien samtidigt ökat produktionen i ett priskrig om marknadsandelar.

Ryssland har enligt medieuppgifter flaggat för beredskap att dra ned produktionen av olja med 1,6 miljoner fat per dag och Opeckällor säger inför mötet att man räknar med en uppgörelse. Förhoppningarna är inställda på en total minskning av oljeproduktionen med 10–15 miljoner fat per dag.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning