Olika regler för olika aktörer

Bild: Kristoffer Åberg

Hur det går med vård- och landskapsreformen är fortfarande oklart. Ändå har riksdagen i ett sent skede fått nya lagar som anknyter till reformerna.

Det gäller till exempel en lag om sjuktransporter och en om dagkirurgi. Båda har väckt kritik och remissdebatten i riksdagen i onsdags var animerad.Kritiken kommer från aktörer inom den offentliga sju...