Ole Johansson blir SLS nya skattmästare – sällskapet vill satsa på att digitalisera det finlandssvenska kulturarvet

Bergsrådet Ole Johansson har valts till Svenska litteratursällskapets nya skattmästare.Bild: SPT/SLS/Janne Rentola

Bergsrådet Ole Johansson har valts till Svenska litteratursällskapets (SLS) nya skattmästare vid årsmötet på torsdagen. Johansson efterträder kommerserådet Magnus Bargum, som inte ställde upp för återval.

Som skattmästare är Ole Johansson ordförande för SLS finansråd och även medlem av sällskapets vetenskapliga råd. Johansson har varit medlem i finansrådet sedan 2007.

Vetenskapliga rådets medlemmar professor Claes Ahlund, professor Karmela Liebkind och docent Kristina Malmio stod i tur att avgå och återvaldes för de två följande åren.

Årsmötet beslutade också att återvälja lagman Johan Aalto till medlem i finansrådet för de följande tre åren och att välja verkställande direktören Robert Andersson till ny medlem i finansrådet fram till nästa årsmöte. De övriga medlemmarna i vetenskapliga rådet och finansrådet fortsätter sina uppdrag.

Till nya hedersmedlemmar kallades professor Johannes Brusila (Åbo), professor Fred Karlsson (Helsingfors), minister Christoffer Taxell (Åbo) och docent Kerstin Thelander (Uppsala).

Fortsatt god ekonomi

Vd Dag Wallgren konstaterade att avkastningen från SLS investeringar 2017 uppgick till åtta procent. Det var det sjätte året i följd med en stadigt positiv avkastning. Den goda ekonomin gjorde det möjligt för SLS att reservera 38 miljoner euro för Svenska kulturfondens utdelning 2018, vilket är en ökning på två miljoner euro jämfört med året innan. SLS forskningsanslag och övriga utdelning ökade med en fjärdedel till 3,5 miljoner euro.

– Glädjande nog gör den goda ekonomiska utvecklingen det möjligt för oss att satsa ännu mer på högklassig forskning och på att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturarvet digitalt. Som ett vetenskapligt samfund är det av yttersta vikt för SLS att gå i bräschen för utvecklingen av digital humaniora. Det arbetet satsar vi nu helhjärtat på, säger Wallgren.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33