Olagliga läkemedel vanliga vid förgiftningsdöd

Medicinerna på bilden är inte kopplade till förgiftningsstudien. Bild: Mostphotos

En färsk studie visar att sju av tio som dör av läkemedelsförgiftning har olagliga substanser i kroppen.

En treårig studie där obduktionsresultat samkörts med uppgifter om vilka recept som förskrivits åt den döda under det senaste året visar att varannan obducerad hade olagligt skaffade värk- eller psykmediciner i kroppen vid dödstillfället. Om dödsorsaken var förgiftning fanns ett eller flera olagliga läkemedel i hela 71 procent av fallen.

Bland de olagligt använda läkemedlen var fentanyl det vanligaste, säger Ilkka Ojanperä, professor i rättskemi vid Helsingfors universitet och en av författarna till rapporten.

Forskare vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gått igenom 2 974 sådana dödsfall under en treårsperiod (2011–2013) där den döda hade minst en av fjorton listade substanser i sig vid dödsögonblicket.

Vanligast bland de olagligt använda läkemedlen var smärtlindrande syntetiska opioider som fentanyl och tramadol samt morfinderivatet oxikodon. Vid obduktionerna hittades också lugnande medel som pregabalin och alpratsolam trots att den döda inte haft några recept för dem.

Artikeln Non-medical use of psychoactive prescription drugs is associated with fatal poisoning publicerades i den vetenskapliga tidskriften Addiction den 25 augusti.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning