Olagliga läkemedel vanliga vid förgiftningsdöd

Medicinerna på bilden är inte kopplade till förgiftningsstudien. Bild: Mostphotos

En färsk studie visar att sju av tio som dör av läkemedelsförgiftning har olagliga substanser i kroppen.

En treårig studie där obduktionsresultat samkörts med uppgifter om vilka recept som förskrivits åt den döda under det senaste året visar att varannan obducerad hade olagligt skaffade värk- eller psykmediciner i kroppen vid dödstillfället. Om dödsorsaken var förgiftning fanns ett eller flera olagliga läkemedel i hela 71 procent av fallen.

Bland de olagligt använda läkemedlen var fentanyl det vanligaste, säger Ilkka Ojanperä, professor i rättskemi vid Helsingfors universitet och en av författarna till rapporten.

Forskare vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gått igenom 2 974 sådana dödsfall under en treårsperiod (2011–2013) där den döda hade minst en av fjorton listade substanser i sig vid dödsögonblicket.

Vanligast bland de olagligt använda läkemedlen var smärtlindrande syntetiska opioider som fentanyl och tramadol samt morfinderivatet oxikodon. Vid obduktionerna hittades också lugnande medel som pregabalin och alpratsolam trots att den döda inte haft några recept för dem.

Artikeln Non-medical use of psychoactive prescription drugs is associated with fatal poisoning publicerades i den vetenskapliga tidskriften Addiction den 25 augusti.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning