Olagliga drönare i Helsingfors centrum i dag

Temabild på drönare.Bild: Ksf-arkiv/Karl Vilhjàlmsson

Två små drönare surrade i luften ovanför Senatstorget i dag. Den ena tillhörde Iltalehti. Det var olovligt att flyga de bägge drönarna.

Iltalehtis redaktion uppger att man inte kände till att det krävs tillstånd från Trafiksäkerhetsverket Trafi för att fotografera från luften i området. Omgivningarna kring Senatstorget hör till Kronohagens flygförbudszon.

Förbudet beror på att man vill skydda statsledningen och viktiga byggnader.

Vid speciella omständigheter beviljar Trafi flygningar över förbudszonen. En sådan omständighet är om den sökandes verksamhet är i allmännyttigt intresse. Dit kan man bland annat räkna mediernas verksamhet.

Under dagens jordbrukardemonstration flög även en drönare med tillstånd i dag. Den tillhörde MTV.

Under fredagskvällen hade Trafi ingen information om vems den andra olovliga drönaren var.

Trafi utreder det skedda nästa vecka.

Förordningen om flygförbudet trädde i kraft i maj i fjol. Hittills har ingen brutit mot förbudet, uppger Trafi.

Även Mejlans och Munksnäs är belagt med ett flygförbud. I Nådendal finns ett flygförbud kring presidentens sommarresidens Gullranda.

Motsvarande förbudszoner finns också i Lovisa och i Olkiluoto på grund av att kärnkraftverken är placerade där. Detsamma gäller Sköldvik i Borgå där det finns ett oljeraffinaderi och kemisk industri.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00