Oladdad laddhybrid är törstig

Är en laddhybrid en elbil eller inte? Jag har känslan av att den i många fall köps främst på grund av lägre bilskatt eller andra förmåner som är ihopkopplade med en elbil, den kategori laddhybriderna huvudsakligen hör till. I Finland omfattas laddhybriderna inte av statens elbilsstöd, men den koldioxidutsläppsbaserade bilskatten är låg.

Laddhybriden kan ses som ett miljöval om du hör till dem som dagligen kör högst 20 – 40 km i en riktning, behändigt kan ladda bilen på båda ändstationerna, och framför allt om du gör dig besväret. I ö...