Oklart om Ebba Witt-Brattström får en efterträdare

Under sina nio år som professor i nordisk litteratur har Ebba Witt-Brattström handlett fjorton doktorander, vilket är rekordmånga. Bild: Cata Portin

Den svenskspråkiga professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet är hotad. Ebba Witt-Brattström går i pension men inga beslut om när professuren ska lediganslås har fattats.

På den humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet finns fyrtio obesatta tjänster. När Ebba Witt-Brattström i juni går i pension från sin tjänst som professor i nordisk litteratur fogas också...