Oklart hur påsken inverkat på spridningen av coronaviruset – ministeriet vill ännu inte avveckla restriktioner

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola är det inte läge att avveckla restriktioner nu, trots att smittspridningen verkar avta. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

–  Det finns ingen magisk nationell siffra som fungerar som markör för när vi börjar avveckla restriktionerna, säger Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola.

Antalet nya bekräftade coronavirusfall minskar i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Också antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av sjukdomen covid-19 har minskat.

Överläkaren Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd säger dock att det är för tidigt att bedöma om och hur påsken inverkat på spridningen av coronaviruset.

–  Under påsken har finländarna samlats och rört sig runtom i landet betydligt mer än under ett vanligt vårveckoslut, men vi kan ännu inte säga vilken inverkan detta eventuellt har på epidemiläget. Det gäller att komma ihåg att sjukdomens genomsnittliga inkubationstid är fem dagar, sade Puumalainen på en presskonferens på torsdagen.

–  Huruvida påsken har någon långvarig inverkan på epidemins utveckling lär klarna nästa vecka.

Överläkaren Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd säger att antalet nya fall av sjukdomen covid-19 verkar minska. Arkivbild. Bild: Ari Sundberg/SPT

Barn får i regel lindrigare symtom

Fram till torsdagseftermiddagen hade 80 842 coronavirusfall konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Det är 426 fler än ett dygn tidigare.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 125,9. Incidensen är högre i södra Finland än i landets norra delar.

866 dödsfall med koppling till coronaviruset har rapporterats i Finland. Enligt Taneli Puumalainen minskar antalet nya dödsfall, även om en smittkedja vid Uleåborgs stadssjukhus i mars tillfälligt orsakade en kraftig ökning.

–  Antalet dödsfall är på en lägre nivå men fortfarande dör två till tre personer per dag i sjukdomen.

Enligt överläkaren Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd verkar barn bli smittade av coronaviruset mer sällan än vuxna. Barn får också i regel lindrigare symtom än vuxna om de insjuknar.

Förra veckan gjordes ungefär 123 000 coronavirustester i Finland och andelen positiva resultat var 2,6 procent. Veckan innan var andelen positiva testresultat 3,1 procent. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Svårt att sia om sommaren

Trots den nedåtgående trenden i antalet nya smittfall, antalet sjukhuspatienter och antalet nya dödsfall vill Puumalainen inte uppmuntra till att snabbt börja öppna samhället.

–  Trots att utvecklingen går åt ett mycket bra håll, och för det vill jag tacka alla finländare som följt rekommendationerna och begränsningarna, finns samma hot som realiserats i andra delar av Europa. Om vi lättar på begränsningarna för mycket lär vi ännu ha några farliga månader kvar innan vaccinationstäckningen är på en god nivå.

Enligt Puumalainen är det svårt att förutspå hur coronavirussituationen utvecklas fram till sommaren. Till exempel kan en eventuell avveckling av restriktionerna ha stor inverkan på epidemiläget.

Avveckling av restriktionerna inte inom synhåll

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola är det inte läge att avveckla restriktioner nu, trots att smittspridningen verkar avta.

–  I detta skede finns det inte inom synhåll att det skulle löna sig att avveckla restriktioner i stor skala, sade Pohjola på presskonferensen.

Pohjola påpekade att coronavirussituationen kan variera stort mellan olika regioner, och att det i många fall är regionförvaltningsverken eller kommunerna som fattar beslut om regionala begränsningar.

–  Det finns ingen magisk nationell siffra som fungerar som markör för när vi börjar avveckla restriktionerna. Men situationen ska ha utvecklats mot det bättre under en lång tid.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning