Okänd jättekoloni med pingviner upptäckt

Adéliepingvinen är, tillsammans med kejsarpingvinen, den sydligast förekommande pingvinarten. Den häckar runt hela den antarktiska kontinenten. Bild: AUSTRALIAN ANTARTIC DIVSION / AP

En tidigare okänd jättekoloni med 1,5 miljoner adéliepingviner har hittats i Antarktis. Kolonin är belägen på en ögrupp, Danger Islands, utanför Antarktiska halvöns nordspets i västra delen av kontinenten. Den upptäcktes med hjälp av satellitbilder.

Forskarna, som presenterar upptäckten i Scientific Reports, kunde beräkna antalet fåglar till 751 527 häckande par.

I hela övriga delen av Antarktiska halvön med omgivningar häckar 606 000 par adéliepingviner. I ett slag har alltså områdets population av arten mer än fördubblats.

Jättekolonin innebär också att världspopulationen av arten, som hittills har uppskattats till 7,5 miljoner individer, har ökat med 20 procent.

Adéliepingvinerna häckar oftast i stora kolonier med tusentals fåglar. Honorna lägger ett till två ägg. Bild: AP

Att en så enorm ansamling av fåglar har kunnat förbli okänd är onekligen märkligt. Men Danger Islands ligger mycket otillgängligt och de omgivande vattnen är farliga med mycket is vilket gör det svårt att ta sig fram med båt även på sommaren.

För fyra år sedan upptäckte dock forskarna stora fläckar med guano, fågelspillning, på satellitbilder, och när forskarna kom dit fann de hundratusentals pingviner. Kolonin räknades sedan med hjälp av en så kallad quadcopter, en typ av drönare.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning