Ökade råttobservationer i Karleby efter brand på avfallscentral – "Inga bevis på ett samband"

En död råtta hittades under familjens trampolin. I början grävde Jessica Hietaharju ner kadavren i trädgården men hunden Neela grävde upp dem igen. – Nu sätter vi kadavren i avfallskärlet, vilket vi kollat att man får. Men blir mängderna större kanske det kommer en gräns emot. Bild: Jeanette Östman/SPT

Grannar till Storkohmo avfallscentral i Karleby har gjort fler råttobservationer efter förra veckans brand på avfallscentralen. – Har man ett råttproblem ska man agera nu, inte i augusti, säger Jukka Tietäväinen, servicechef på Anticimex.

Förra veckans onsdag brann det på avfallscentralen i Storkohmo i Karleby. Mot slutet av veckan började Jessica Hietaharju, som bor ett par hundra meter från centralen, hitta råttor på sin gård.

– Vår ena katt, som håller sig i hemknutarna, började komma hem med döda råttor. Varje morgon inspekterar jag gården för att plocka bort eventuella kadaver. Hittills har vi hittat totalt sex råttor på terrassen, gården och under vår trampolin.

Familjen har bott i huset i sex år och inte tidigare sett några råttor. Också deras granne har för första gången sett en levande råtta nära sitt hem, efter branden.

– Råttorna har varit rätt stora, omkring 20 centimeter långa plus svansen och med en vikt på uppåt ett halvt kilo. De är äckliga.

Familjen har en 4-åring, en hund och två katter. Hietaharju är orolig för att någon av dem ska komma i kontakt med en råtta som kanske bär på någon smitta.

– Därför kan vi inte heller sätta ut råttgift. Vår katt Aatu, som jagar råttorna, har kommit hem tilltufsad i pälsen och kring öronen. En fullstor råtta kan skada en katt men hittills har inget allvarligt hänt.

Råttorna som Jessica Hietaharju hittat utanför sitt hus i Karleby har varit lika långa som hunden Neelas tuggleksak, cirka 20 centimeter långa plus svansen och uppåt ett halvt kilo i vikt. Bild: Jeanette Östman/SPT

Flera problemområden i Karleby

Tuomas Hirvijoki, miljöinspektör vid Karleby stad, är medveten om fallet. Han beklagar men säger att staden endast kan ge råd.

–  Avfallscentralen sköts av Ekorosk som övervakas av Närings-, trafik och miljöcentralen. Ekorosk ansvarar för kontakten med invånarna i området.

I fråga om råttläget i Karleby överlag säger Hirvijoki att det finns problemområden.

–  Det finns några områden med mycket råttor. Från stadens sida kan vi ge råd, försöka hitta orsaken till att råttorna dyker upp och åtgärda orsaken. Man måste försöka bli av med dem.

Enligt Hirvijoki har staden inte fått bukt med råttorna på alla områden, delvis på grund av att en del invånare inte bidrar med sin del.

– Det kan handla om att man inte tar hand om sitt avfall eller sin gård. Vissa områden har dragits med råttproblem i flera år. Arbetet pågår ständigt.

"Ekorosk: Vi följer med läget"

Tommy Nordström, driftchef vid Ekorosk, säger att det är oklart om råttorna i grannskapet kring Storkohmo avfallscentral har någonting att göra med eldsvådan.

– En brand har vi haft, men vi ligger ganska mitt i skogen.

Nordström säger att han har blivit kontaktad av en person som bor en bit bort och som hade noterat flera råttor efter branden.

– Vi kom överens om att följa med läget och om problemet kvarstår kan vår skadedjursbekämpning komma och utreda om det kan finnas ett samband. Men vi kan inte bekämpa skadedjur för privatpersoners del och det finns inga bevis på att det finns ett samband över huvud taget.

Enligt Nordström använder sig Ekorosk rutinmässigt av skadedjursbekämpning.

– Det finns alltid skadedjur då det är fråga om avfall. Trots att vi inte har något organiskt avfall vid avstjälpningsplatsen så finns det alltid fåglar och råttor.

Nordström önskar att man inte ska dra förhastade slutsatser om att branden skulle ha lett till en råttinvasion.

– Det är någon som har sett mer råttor än vanligt, men råttor finns mer eller mindre överallt där det finns befolkning, säger Nordström.

Jessica Hietaharju ser ett klart samband mellan den ökade mängden råttobservationer och branden. Hon upplever att kommunikationen med Ekorosk varit bra.

–  Vi har kommit överens om att följa med situationen och om den förvärras under den här veckan så kan det bli aktuellt med råttfällor.

Enligt Hietaharju är råttorna än så länge inget stort problem. Men hon har läst på och vet att de kan ta sig genom olika byggmaterial, till och med dyka upp inomhus via avloppsrör.

– Blir råttorna fler och vi får in dem i huset så har vi ett verkligt problem. För tillfället håller vi alla dörrar och fönster stängda.

Efter branden vid Storkohmo avfallscentral i Karleby förra veckan har Jessica Hietaharju hittat flera döda råttor på sin gård och terrass. – De är äckliga. Bild: Jeanette Östman/SPT

Mindre problem under sommaren

Jukka Tietäväinen, servicechef på saneringsbolaget Anticimex, gör ingen skillnad mellan stadsmiljö, landsbygd eller avfallscentraler: där råttan har gott att vara, där hittar man den.

– Råttor på avfallscentraler är ofrånkomligt och inte avfallsaktörernas fel.

Stöter man på råttor beror det, enligt Tietäväinen, vanligtvis på mänsklig aktivitet.

–  Råttan prioriterar näring, skydd och vatten. Kan man eliminera två av dessa faktorer är råttan inte längre lika intresserad av att stanna kvar.

Stick i stäv med vad man kunde tro inför den stundande grillsäsongen är råttproblemen, enligt Tietäväinen, ofta mindre under sommaren.

– Under sommaren hittar råttorna lättare föda och skydd i naturen, och de förökar sig raskt. På hösten närmar de sig människorna. Har man ett råttproblem och vill bli av dem så ska man alltså agera nu, inte i augusti.

Agera genast om du upptäcker att du har ett råttproblem.

Agera hellre i början än i slutet av sommaren, innan råttorna hunnit föröka sig. På hösten söker sig råttorna närmare människan för näring, skydd och vatten.

Håll gården ren och avlägsna allt bråte.

Ta bort allt som råttor kan äta. Sluta mata fåglar eller husdjur utomhus om det kan orsaka matspill på marken.

I butiken finns råttgift som privatpersoner får använda. Följ bruksanvisningarna noga.

Kontakta en professionell aktör om problemet upplevs övermäktigt.

Det är fastighetsägaren eller husbolaget som betalar om en professionell aktör tar bort råttor på fastighetens eller husbolagets gård.

Källa: Anticimex, Karleby stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning