Ökad diskriminering

Försämrad omsorg om hjälpbehövande medborgare är en fördömbar trend bland dagens politiska beslutsfattare.

Terry Gran hör till de få i debatten som ställer upp för att försvara de funktionshindrades rättigheter. Det gör hon även när hon tar upp lagändringar som fusionen av lagen om handikapp och lagen om utvecklingsstörda (HBL 3.7). I det sammanhanget tar hon upp även färdtjänsten.

Försämrad omsorg om hjälpbehövande medborgare är en fördömbar trend bland dagens politiska beslutsfattare. De hårda värderingarna har tagit över och samhällsmiljön blir känslokallare och en sådan attityd till äldre, sjuka och funktionshindrade leder till ett negativt samhällsklimat med ökad utslagning.

För tillfället är större förändringar och försämringar på gång gällande lagen om färdtjänst och lagförslaget är på utlåtanderond. Jag talade med den tjänsteman som är föredragande i ärendet och hon förklarade att åldersrelaterade funktionshinder i form av försämrad rörelseförmåga inte längre kommer att berättiga till färdtjänst. Funktionshindren skall bero på sjukdomar och skador som kan uppkomma i vilken ålder som helst och inte baserar sig enbart på åldersrelaterade rörelseförsämringar.

Däremot kan äldre personer som har rörelsesvårigheter ansöka om social färdtjänst, som i dag, om deras inkomstnivå är låg. Gränstaket för bruttoinkomsten i månaden varierar i olika kommuner gällande färdtjänst på sociala grunder och kan vara cirka 1 000–1 300 euro. För social färdtjänst är antalet resor som beviljas i månaden ofta sex–åtta. En markant skillnad till handikappservicens antal som är 18.

Det som är en ljuspunkt i denna dystra försämring för äldre att kunna få färdtjänst, för dem som nu har färdtjänstlov, är att de inte kommer att mista sin rätt. De mycket strängare kraven kommer att tillämpas på nya ansökningar.

Vi kan med bedrövelse konstatera att de som har funktionsbegränsningar i flera avseenden kommer att slås ut allt mer i sina rättigheter till jämlikhet och rättvisa och att Finland i allt högre grad fjärmar sig från en nordisk social välfärdsmodell.

Bo Holmberg Karis

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning