Ojämlikheten i vården består

Bild: Craig/Mostphotos

I femton år har politikerna försökt lösa problemen med att vården fördelas ojämlikt samtidigt som kostnaderna stiger – och misslyckats. Nu finns en lösning, men inte på alla ojämlikhetsproblem.

Det långa och mödosamma arbetet med att stöpa om vårdens strukturer har pågått nästan hela 2000-talet. Det har funnits olika modeller börjande med att försöka få kommunerna att bli större och färre ti...