Ohlson, Svensson, Hansson och djävulen

Bild: Wilfred Hildonen

Varför inte? Luthersk tro handlar, om man läser varudeklarationen, överraskande mycket om en kluvet ond och god människa.

Först och främst undrar man ju vilken pastor Jansson-administration de har i den församlingen. Till första advent firade Sankt Pauli i Malmö en ny altartavla. Efter andra advent tog man ner den....