Ogrundade beskyllningar kring klimatet

Det goda med besluten i Europaparlamentet är att de är öppna och offentliga.

Ibland försöker jag faktiskt vara snäll. När jag läste Mona Martins första insändare skrev jag först ett ganska skarpt svar i vilket jag påtalade det obehagliga i att någon enbart framför mycket allmänna beskyllningar, utan att underbygga det med ett enda konkret exempel. Sen tänkte jag, nåja, kanske det inte är lönt att ta alla strider med stora och bestämda ord. Kanske det bara är en människa som har stigit upp på fel fot och därför behöver någon att skälla på.

Mitt snälla svar föll inte i god jord. I ett svar (HBL Debatt 26.11) fortsätter Martin att framföra lösa och ogrundade beskyllningar. Det goda med besluten i Europaparlamentet är att de är öppna och offentliga. Också mina spalter och uttalanden är offentliga och tillgängliga. När Martin därför skriver "de åsikter som han fortgående för fram i finska medier", vore påståendet aningen mera trovärdigt om hon kunde framföra några autentiska citat.

Utan citat är det bara tomma ord och falska beskyllningar.

Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet (SFP)

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning