Ogjort arbete kan leda till moraliskt betingad stress

En lärare har kanske haft drömmen om att engagera sig i elevernas mående, men drunknar i stället i administrativa uppgifter. Lärare är bara en yrkesgrupp som kan drabbas av moralisk stress, menar Tomas Brytting. Arkivbild. Bild: Cata Portin

Tidspress kan leda till att arbetstagare upplever så kallad moraliskt betingad stress. Stressen uppstår när en arbetstagare är tvungen att utföra jobbet på ett sätt som inte sammanfaller med värderingarna.

Du har alltid har drömt om att jobba med äldre människor. Hjälpa dem i livets slutfas. Få göra skillnad. Din passion är att skänka dem mening i en annars enslig tillvaro.Så du pluggar i några år och b...