Ogint avfärda Malthus

"Att avfärda Malthus för att han inte kunde förutse vare sig oljan eller det högt mekaniserade jordbruket är ganska ogint."

Johan Ehrstedts essä om befolkningsökningen (HBL 1.12) faller in i en längre trend; det har blivit populärt att avskriva Thomas Robert Malthus, eftersom hans onekligen dystra prediktioner gällande befolkningsexplosionen och matförsörjningen aldrig inföll. Från detta faktum drar man slutsatsen att matförsörjningen i världen enbart är avhängig av politiska (eller filosofiska) avgöranden, och att jorden gott kan hålla allt fler miljarder munnar mätta.

Tankefelet som Ehrstedt emellertid gör är att låtsas som om vi har tillgång till oändliga energiresurser. Det mekaniserade jordbruket och "den gröna revolutionen" på 1900-talet räddade oss från Malthus prediktioner, men var fullständigt beroende av att oljan togs i bruk som energikälla. Oljans ställning har inte ändrats sen dess, snarast har vårt beroende ökat, eftersom oljan i dag även är en viktig ingrediens i gödselframställning.

Oljan är som vi alla vet en ändlig resurs, och trycket på att avveckla fossila bränslen är dessutom stort på grund av klimatfrågorna. Samtidigt har några lika behändigt användbara energiformer med lika hög energitäthet ännu inte blivit verklighet. Att avfärda Malthus för att han inte kunde förutse vare sig oljan eller det högt mekaniserade jordbruket är ganska ogint, speciellt av belackarna som väljer att helt blunda för morgondagens energipredikament.

Rabbe Sandelin, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning