Offret är oftast flicka

Det våld som anmäls i ungas parrelationer gäller nästan alltid våld mot flickor.

Våldet som förekommer inom finländska ungdomars parförhållanden är av mycket varierande slag, visar en undersökning från Åbo universitet. Enligt de polisanmälningar som ingår i materialet förekommer allt från trakasserier och hot till slag och ännu värre fysiskt och sexuellt våld.

En majoritet av anmälningarna gäller fall där kvinnor blivit misshandlade av män. De utgör uppemot 90 procent av materialet.

Forskaren Anu Isotalo har granskat alla anmälningar som gällde misshandel av 15–20-åringar och som lämnades in 2013. Ur det materialet på ungefär 6 000 fall valde hon sedan ut 261 stycken som gällt unga par som varken varit förlovade eller gifta och som varken har eller väntar barn.

Trots det digra materialet uppger Isotalo att det bara är frågan om toppen på isberget.

– Forskning visar att tröskeln för att anmäla våld i förhållandet är hög. Så informationen når fram till polisen förhållandevis sällan, säger Isotalo.

Grovt våld ovanligt

Grovt våld inom förhållandet diskuterades mycket i offentligheten efter ett uppmärksammat fall i Nokia utanför Tammerfors i februari. En 17-årig kvinna hittades under en säng med munnen fasttejpad. Hon kunde knappt andas alls och dog på grund av det kort senare på sjukhuset. Hennes 18-åriga pojkvän häktades som misstänkt för mord.

Så grova fall är ändå ovanliga. De vanligaste typerna av våld i unga förhållanden är sparkar, slag, fasthållning och knuffar.

I en tredjedel av fallen förekom strypgrepp eller någon typ av försök att stoppa andningen. Även bruk av eggvapen förekom i anmälningarna.

Planeraren Tuulia Kovanen på Förbundet för mödra- och skyddshem påminner om att även psykiskt våld förekommer.

– Fysiskt våld är lätt att känna igen, men de övriga formerna av våld förblir lätt osynliga. Det kan även förekomma att en ungdom inte själv tycker den är utsatt för våld och även att den som utövar våld inte upplever det så. Den som levt med våld länge kan börja uppleva det som en normal del av livet, säger Kovanen.

Allt fler har tagit kontakt via den chatt som förbundet driver på nätet. Kovanen vill att tröskeln för att ta kontakt ska vara låg, men nämner ändå ett exempel på när det definitivt är dags att söka hjälp.

– Att känna rädsla inom förhållandet är en varningssignal, säger Kovanen.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33