Officersförbundet: Svalt intresse för krishantering

Allt färre officerare är beredda att delta i internationella krishanteringsuppdrag, uppger Officersförbundet. Bilden visar evakueringen av finska medborgare och samarbetspartner i Kabul i Afghanistan i somras. Bild: Försvarsmakten/SPT

Rekryteringsproblemen försvårar regeringens förpliktelser i internationella krishanteringsuppdrag.

Officersförbundet kritiserar anställningsvillkoren för internationella krishanteringsuppdrag. Enligt förbundet försvårar de nuvarande villkoren rekryteringen av officerare till nya krävande operationer.

"En färsk medlemsenkät visar att 81 procent av Officersförbundets medlemmar inte är intresserade av att delta i militära operationer i till exempel Afrika, säger överstelöjtnant Ville Viita, ordförande för Officersförbundet i ett pressmeddelande.

Enligt förbundets medlemmar är det bristerna i lönenivån och arbetsvillkoren som ligger bakom oviljan att delta i fredsbevarande uppdrag. Rekryteringsproblemen gäller framför allt sådana uppdrag som kräver lång arbetserfarenhet.

Det nuvarande regeringsprogrammet slår fast att Finland ska stärka sin medverkan i internationella krishanteringsuppdrag.

"Experter lockas inte av de nuvarande anställningsvillkoren, eftersom de inte motsvarar kraven och de risker som uppdraget innebär. Lönesystemet måste utvecklas för att trygga rekryteringen", säger major Petri Soppi, förtroendeman på Officersförbundet i pressmeddelandet.

Sammanlagt 1 821 officerare svarade på enkäten i november. Officersförbundet har sammanlagt 6 400 medlemmar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning