Offentliga sektorn: Färre beviljades sjukpension på grund av psykisk sjukdom

Antalet anställda inom den offentliga sektorn som beviljades sjukpension minskade något i fjol. Bild: Pixabay

Pensionsanstalten Keva glädjer sig över att antalet personer som beviljats sjukpension på grund av psykisk sjukdom minskade en aning i fjol. Det har varit en av kategorierna av sjukpensioner som ökat mest under de senaste.

Knappt 5 500 personer som jobbat inom den offentliga sektorn beviljades sjukpension i fjol, meddelar pensionsanstalten Keva, som ansvarar för offentliga sektorns pensioner. Under de senaste fem åren har antalet varierat mellan 5 500 och 6 000.

Av dem som beviljades pension jobbade 85 procent inom kommunerna.

De vanligaste orsakerna för sjukpensionering är sjukdomar som påverkar rörelseförmågan och psykiska sjukdomar. De förra stod för 35 procent och de senare för 31 procent av sjukpensioneringarna.

Sjukpensionerna som beviljats med anledning av psykiska sjukdomar har ökat under de senaste åren. Den trenden vände i fjol då antalet minskade med kring 100 personer.

"Det är glädjande att den växande trenden har avbrutits och antalet minskar", säger Kevas pensionsdirektör Merja Paananen i ett pressmeddelande.

Sjukpensionering på grund av psykisk sjukdom ser annorlunda ut än de flesta andra sjukpensioneringar. Åldersfördelningen bland de som beviljas sjukpensionen är jämnare. Det betyder att unga personer drabbas i högre grad än när det gäller andra orsaker.

De två vanligaste diagnoserna är depression och återkommande depression.

Sjukpensionering är vanligast bland personer som jobbar med byggnad, transport, service, jordbruk, kundtjänst, kontorsarbete, städning och matlagning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning