Oetiskt klämma åt deponenterna

Bankerna har börjat se betjäningen som en belastning. Egentligen är det frågan om anskaffning av medel som banken förtjänar på.

Anita Berg (HBL 12.4) beskriver på ett levande sätt det elände en icke datakunnig kund möter på banken, begränsad öppethållning, långa köer och endast ståplatser. Per-Erik Johnsson tar upp bankavgifterna i samma tidning. Bankavgifterna kan bli orimliga för en pensionär eller för en på ringa medel levande person som betalar fem-tio räkningar per månad över disk på banken. Avgifterna kan utgöra många procent av inkomsten.

Utifrån en banks verksamhetsberättelse har jag lyckats göra en grov beräkning. Den visar att om banken, för sina bruksräkningskunder, införde lika avgifter för betalning av räkningar, oberoende av om det sker över nätet eller ansikte mot ansikte över disk, skulle avgiften bli 50–70 cent, utan att bankens inkomster minskar.

Nu betalar alla bruksräkningsinnehavare en fast månadsavgift på några euro för kontot. De som betalar över nätet slipper en avgift per räkning medan de som betalar över disk måste betala många euro per räkning. Jag tror att bankkunderna nog kan acceptera en sådan förändring i avgiftsstrukturen.

Samma bank skulle kunna betjäna sina bruksräkningskunder helt avgiftsfritt, utan att inkomsterna minskar, genom att höja avgifterna för placeringar och tjänster i förtjänstsyfte (kapital- och sparkonton) med knappa 2 procent.

En svårare fråga är öppettider och betjäning över disk. Bankerna säger att det blir så dyrt. Men kostnadskalkyler kan göras på många sätt och i olika syften. Bankerna har börjat se betjäningen som en belastning. Egentligen är det frågan om anskaffning av medel som banken förtjänar på. Hela systemet med inbetalning av löner, pensioner och understöd direkt på konton har av bankerna skapats just i detta syfte. Nu när det fungerar automatiskt kan man passa på att klämma åt deponenterna. Det är oetiskt.

Jag väntade mig inte ett svar på min tidigare insändare (HBL 8.4) från en bank. Sysslar man med delvis oetisk verksamhet är det nog bäst att försöka tiga ihjäl saken. Däremot hade jag hoppats att politiker skulle se saken som viktig och gripa verket an att ändra lagstiftningen så att bankerna åläggs en motprestation till samhället. Pensionärsföreningar och fackförbund kunde vakna och börja pressa på saken. Hur skulle det vara med ett medborgarinitiativ till riksdagen?

Lars Christer Johans Grankulla

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning