Ödesdag för aborträtten i Irland

Irländarna röstar nu som bäst om landets abortlagstiftning – om den ska lättas upp eller inte.Fram till klockan tio i kväll på kan de påverka resultatet – ja-sidan har haft ledningen i opinionen, men nej-sidan har knappat in på upploppet.

Kampanjandet har pågått in i det sista genom dörrknackningar och i alla möjliga kanaler har information delats ut. Ungefär ett dygn före omröstningen tilläts medierna inte längre att publicera opinionsmaterial som tydligt tar ställning i frågan.

Katarina Bergehed, sakkunnig om kvinnors rättigheter vid Amnesty Sverige, är på plats i centrala Dublin.

Bild: Barry Cronin

– I vissa områden finns det inte en enda ledig lyktstolpe. På varenda en sitter det affischer och skyltar som handlar om folkomröstningen. Det är full aktivitet och det är så uppenbart vilken väldigt omfattande kampanj det här är, säger hon till TT på torsdagskvällen.

I samband med att vallokalerna stänger senare på kvällen (klockan 24 finsk tid) sänds en vallokalsundersökning på tv. Resultatet av folkomröstningen väntas bli klart under lördagen.

Slaget om Irland

Enligt den senaste opinionsundersökningen som The Irish Times har gjort tillsammans med Ipsos tänker 44 procent rösta ja medan 32 procent vill rösta nej. Hela 17 procent har ännu inte bestämt sig. 5 procent säger sig avstå från att rösta, medan 2 procent inte har velat medverka i undersökningen.

Enligt både ja- och nej-sidan handlar folkomröstningen om vilken sorts Irland man vill ha och vilket slags samhälle man vill leva i.

Bild: Paul Faith

– Båda sidor använder sig av denna argumentation men på väldigt olika sätt. För ja-sidan handlar det om att stärka kvinnors rättigheter och att Irland ska vara ett modernt land. Nej-sidan talar om "stolthet över det irländska" och står för en konservativ och mer nationalistisk syn på kvinnans roll i samhället, säger Katarina Bergehed.

"Ändrar kulturen helt"

I det irländska tv-programmet "The tonight show", där politik och samhällsfrågor debatteras, ger nej-förespråkaren John McGuirk sin syn på saken.

– När man legaliserar abort ändrar man helt på landets kultur, synsättet kring liv och hur vi som människor förhåller oss till varandra i ett samhälle, säger John McGuirk.

I Irland tillåts abort endast om kvinnans liv är i fara, och den som genomgår en illegal abort riskerar upp till 14 års fängelse. Utfallet av folkomröstningen kommer att få konsekvenser även utanför landet, enligt Katarina Bergehed.

Bild: Artur Widak

– Eftersom Irland är ett katolskt land så kommer det självklart att påverka även andra länder, framför allt i Latinamerika, säger hon.

Fakta

Folkomröstningen i Irland

Irländarna röstar om det åttonde tillägget i konstitutionen som jämställer fostrets och kvinnans "rätt till liv". Vid ett ja till att avskaffa skrivningen får sedan parlamentet möjlighet att utforma en ny lagstiftning.

2013 lyftes ett totalt förbud mot aborter och aborter tillåts nu i de fall då kvinnans liv är i fara. Ett nuvarande förslag som har tagits fram av en parlamentarisk kommitté innebär att fri abort ska tillåtas upp till vecka tolv.

Irland har en av världens strängaste abortlagar. Det är förbjudet att göra abort om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest. För att en abort ska tillåtas måste den gravida kvinnans liv vara i stor fara.

Straffet för olaglig abort är 14 års fängelse. Många reser utomlands för att göra abort, de flesta till Storbritannien.

Källor: AFP och Amnesty

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03